mobil Fit 4 XF

Fit 4 Xf syftar till att möta dig där du är. Den enda förkunskap du behöver är dinnuvarande förmåga.Vi möter ditt behov där du är och för dig framåt i dinutveckling! Vi kombinera Styrketräning och Kondition med kraftutveckling, koordination och balans. Du kan förvänta dig att få en genomgående ökning av fettfrimuskelmassa och en minskning av […]