Norra Vägen 8, Halmstad

Allmänna villkor rCoach AB

Organisationsnummer: 5592811730

 

Besöksadress: Norra vägen 8 30232 Halmstad

Telefonnummer: 0736728599

Webbadress: www.rcoach.se

Mejladress: info@rcoach.se

Säte: Hallands län

Bank-Giro: 5570-4589

 

General Data Protection Regulation (GDPR)

Du ansvarar för att lämna sanna uppgifter om dig själv i samband med ditt köp, om du byter mejladress så ansvarar du själv för att också meddela rCoachAB om detta. Genom att anmäla dig så samtycker du till att rCoach AB kan använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig från rCoach AB eller samarbetspartner. Personuppgifterna sprids ej vidare till tredje part och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

I våra kundregister som sparas via betalning registreras via Stripe och kunduppgifter som behandlas dina personuppgifter, t.ex. för- och efternamn, personnummer och e-postadress samt din aktivitet i rCoach verksamhet enligt regler för GDPR. Syftet med en sådan behandling är bland annat att kunna leverera dina köpta tjänster hos oss, som ditt abonnemang eller klippkort. Detta för att du skall kunna genomföra köp/bokning på internet samt logga in på dina sidor. Den lagliga grunden för att spara dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig. Dina uppgifter kommer att sparas så länge syftet/behovet kvarstår. Vi bedömer att efter 24 månader utan någon aktivitet eller giltiga produkter har vi inte längre något behov att behålla dina uppgifter i vårt system. Därefter kommer det automatiskt göra en pseudonymisering av uppgifterna. Alla köp och bokningar som görs, är att betrakta som samtycke kring hanteringen av personuppgifter. Då dessa uppgifter behövs för att kunna uppfylla vår del av avtalen som slutits vid köp eller bokning. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. För att begära rättelse, överföring, begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller för att begära pseudonymisering av dina uppgifter.

Vid frågor om vår hantering av dina uppgifter kontakta oss via mejl på info@rcoach.se

Priser

Priserna på vår hemsida anges i SEK (svenska kronor), priser som avser Pt-tjänst på plats i vår lokal säljs med 6 % moms, massage och vår Pt-onlinetjänst säljs med 25% moms.
Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende
på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Tvist

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Produktinformation

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbsida samt slutförsäljning av produkter eller tjänster.
Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning.

Force Majeure

Vid händelse där rCoach AB eller våra partners stöter på sådant förhinder att de inte kan leverera eller genomföra åtagande – eller om sådan leveransplikt leder till orimlig arbetsinsats som ett resultat av strejk eller övriga omständigheter som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, brist på transportmedel, allmänt bristande varuförsörjning, begränsad tillgång på bränsle och el, samt vid brist på eller försening av leveranser från underleverantörer eller producenter till följd av ovan punkter, kan rCoach AB inte hållas ansvarigt annat än i reklamationsärenden.

 

Cookies

Enligt lag ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används.
Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.
Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner.
Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies.
Mer information får du på Post och telestyrelsens hemsida.
För att hålla ordning på inlogg och kundkorg används här cookies (session cookies) som lagras på besökarens dator.

Presentkort

Våra presentkort går att få digitala eller via pappersform. Dessa gäller ett år från inköpsdatum. Betalning med presentkort sker via vår hemsida vid bokning av någon av våra tjänster. Förbetald massage samt presentkort kan inte lösas in mot kontanter och återköps inte.

Villkor för personlig träning

 

Som kund hos oss ansvarar du själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att träning kan ske riskfritt.
Vid betalning via vår hemsida ges en ångerrätt på14 dagar enligt lagen om distansavtal. (Lag 2005:59, om distansavtal och avtal utanför affärslokaler)
rCoach AB återbetalar inte betalda Pt timmar förutom vid tillfällen där medlem kan uppvisa särskilda skäl.
Vid utebliven avbokning från kund är träningstillfället förbrukat och betalning debiteras. Undantag kan medges efter överenskommelse.
Kund godtar och förbinder sig att följa anvisningar och uppmaningar gällande uppehåll i rCoach lokaler med tillhörande inventarier, redskap, och anvisade platser för personliga tillhörigheter och utrustning.
Barn under 16 år får endast vistas i rCoach lokaler under uppsyn av förmyndare och på förmyndarens ansvar eller efter överenskommelse.
Rökning förbjuden inne i lokalen och i anslutning till lokalen.
Parfymer och starka dofter undanbedes.
Pt är på plats vid bokade tider, vid kontakt med Pt utanför dessa använd vår mejl info@rcoach.se.
Visa hänsyn till kunder, personal och andra personer som befinner sig i lokalen. Vid störande uppträdande eller ohörsamhet till anvisningar och uppmaningar har rCoach personal rätt att avsluta ditt träningspass.
Görs bedömning av rCoach personal att din dagsform är en säkerhetsrisk för ditt träningspass eller för andra kunders hälsa i form av sjukdomssymtom, eller övrig orsak kan ditt pass behöva bokas om till annan dag enligt överenskommelse.
Kosten och träningen som erbjuds via rCoach AB är metoder som är vetenskapligt förankrade i forskning och erfarenhet. Fråga oss så berättar vi gärna om de evidensbaserade studier och empiriska fakta våra tjänster inspireras av.

Garanti, retur- och reklamationsrutiner
Vid reklamation som inte faller under ångerrätten kontaktas R coach AB via info@rcoach.se där du beskriver ditt ärende. R coach AB lämnar ej garanti på våra tjänster eller kostprogram, och ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador. R coach AB träningsprogram och kosttänk görs för att du som kund ska nå eller komma närmare dina uppsatta mål.

Nolltolerans mot sexuella trakasserier och kränkningar

R coach AB ser allvarligt på alla former av trakasserier och kränkningar. Vi vill ha en arbetsplats helt fri från sexuella trakasserier och övriga kränkningar. Vi värnar om en god arbetsmiljö där alla har lika rätt och värde. För att undvika missförstånd så sker alla massagebehandlingar med underkläder på. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta massagen vid olämpligt uppträdande från kund. Om du som kund upplever olämpligt beteende från någon av våra kollegor ber vi er kontakta oss på plats eller via email info@rcoach.se och beskriv er situation.

 

Disclaimer Pt-online

Du måste vara över 18 år för att träna PT-online, med målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvar kan du anmäla dig om du har fyllt 16 år.
Eventuell tvist skall avgöras av allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten.
rCoach hålls inte ansvarig för eventuell förlust eller skada som orsakas av att dina inloggningsuppgifter felaktigt används av obehörig.
rCoach ger inga medicinska råd och har inget medicinskt ansvar, Vi friskriver oss därmed allt ansvar angående kundens medicinska hälsa. Detta gäller även vid anorexi, bulimi eller ortorexi. Kunden ansvarar själv för att kontakta läkare vid osäkerhet om när du kan börja träna igen efter en förkylning, skada eller sjukdom och operation eller övriga ingrepp som tidigare fått dig avstå från träning.
Läkares, naprapaters, kiropraktorers, sjukgymnasters eller annan specialists råd eller behandling gäller alltid i första hand.
Vid graviditet ansvarar kunden för att informera rCoach om detta, så träningen kan anpassas lämpligen.
Om du till följd av ditt hälsotillstånd träffar en läkare, naprapat, kiropraktor, sjukgymnast, dietist eller annan specialist så ansvarar du själv för att diskutera ditt kost- och träningsupplägg som du får via rCoach pt-online innan du börjar använda träningsprogrammen.
Kost och träning som rekommenderas via rCoach pt-online är baserat på forskning, utifrån det vi vet idag. För att du ska nå dina mål är det viktigt att genomföra planen fullt ut, gör du det så blir det sannolikt resultat. Bara du kan se till att träningen blir av och bara du kan styra över vad och hur du äter. rCoach lämnar dock ingen garanti för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar.
Friskrivningarna i dessa allmänna villkor gäller om inte annat följer av tvingande lagstiftning.
Allt material på rcoach.se omfattas av upphovsrättslagen
Immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till rcoach.se innehas av R coach AB. Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av R coach AB. Våra tjänster för endast användas för privat bruk. Tjänster som erbjuds via R coach AB får inte användas på ett sätt som innebär att R coach AB drabbas av skada eller olägenhet. Du får inte bryta mot svensk lagstiftning och genom att köpa R coach AB tjänster förbinder du dig till att följa reglerna.
Avtalsbrott
R coach AB har rätt att utan föregående meddelande avsluta avtalsperioden tidigare till följd av avtalsbrott, om kund bryter mot någon punkt i dessa allmänna villkor eller att R coach AB har skäl att anta att så är fallet.

 

 

 

Oväntat! ;)

Vilken överraskning! För att överraska dig ytterligare, får du nu en exklusiv 25% rabatt på ditt nästa köp hos [rCoach] när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev.

[rChallenge]

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder