Du som arbetsgivare kan skapa förutsättningar till ett aktivt och hälsosamt liv. Du bidrar då till något vi alla behöver och som är socialt givande, träning.

Friska medarbetare är glada och nöjda och med det kommer ökad arbetskraft, produktivitet och lönsamhet. Samtidigt som sjukfrånvaron minskar.

Låt dina anställda träna, om det sker på eller utanför arbetstid är upp till dig att bestämma.

Personalen väljer själva aktivitet, träningstid och om de vill träna individuellt eller i grupp.

Forskning visar att träning har en mängd positiva hälsoeffekter både fysiskt och mentalt. Tillsammans med rCoach blir ni en del av en gemenskap av likasinnade som prioriterar träning, hälsa och välmående.

Vi ger de anställda individuella råd inom träning, kost och återhämtning för att på ett effektivt sätt kunna rikta individuella insatser för ett ökat välmående som höjer arbetsprestationen och bidrar till gladare, friskare och starkare personal