QUIZ 7

Att Galgberget i Halmstad är en rullstensås och ett populärt friluftsområde visste vi ju, men hur högt sträcker sig utkikstornet längst upp på berget?

Nya priser!

från 1250kr/mån