Vilket är det absolut hårdaste materialet i din kropp? En ledtråd är att det rör sig 5000 gånger per dygn...