En Hot stone massage eller en Svensk klassisk massage har välgörande effekt
 på kroppens biokemi, både för den fysiska och psykiska hälsan. Till exempel ökas
 utsöndringen i kroppen av lyckohormoner serotonin och dopamin, samtidigt som
 utsöndringen av stresshormonet kortisol sänks.

Vi behöver integrera en enkel och regelbunden pågående återhämtningsprocess
 i våra liv för att kunna fortsätta producera på en hög nivå. En massage är det
 enklaste sättet att helt enkelt logga ut och leva ouppkopplad en stund.

Massage

30 minuter Svensk Klassisk Massage

395 kr

60 minuter Svensk Klassisk Massage

595 kr

30 minuter Hot Stone Massage

395 kr

60 minuter Hot Stone Massage

595 kr