Allmänna villkor

 1. Sen ankomst

Vi förbehåller oss rätten att förkorta bokad tid vid händelse av försenad ankomst till behandling med motsvarande tid så att efterföljande kunder inte drabbas.

 1. Avbokning

Du kan avboka din tid till pt eller massage utan kostnad fram till 24-timmar innan bokningen påbörjas. Vid utebliven bokning av betald tjänst inom tidsramen för tjänsten så förbrukas den. Detta betyder att vid val av 2 gånger pt-träning per vecka har kund möjlighet att nyttja och boka in under våra bokningsbara öppettider två träningstider i veckan, vid outnyttjade bokningar förbrukas dem, och kan ej sparas till senare vecka.

 1. Ansvar

R coach AB hålls inte ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av att dina inloggningsuppgifter, rabatt- eller kampanjkoder kommer i orätta händer. Däremot kan du hållas ansvarig för förlust eller skada som eventuellt åsamkas R coach AB om någon obehörig använder dina inloggningsuppgifter, rabatt- eller kampanjkoder.

 1. Förbetalning & Presentkort

Förbetald massage samt presentkort kan inte lösas in mot kontanter och återköps inte. Den kan inte delas upp utan betald tid och belopp förbrukas vid ett tillfälle. Giltighetstiden på presentkort är ett år efter inköpsdatum. Alla priser på hemsidan rcoach.se är inklusive moms.

 

 1. Nolltolerans mot sexuella trakasserier och kränkningar

R coach AB ser allvarligt på alla former av trakasserier och kränkningar. Vi vill ha en arbetsplats helt fri från sexuella trakasserier och övriga kränkningar. Vi värnar om en god arbetsmiljö där alla har lika rätt och värde. För att undvika missförstånd så sker alla massagebehandlingar med underkläder på. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta massagen vid olämpligt uppträdande från kund. Om du som kund upplever olämpligt beteende från någon av våra kollegor ber vi er kontakta oss på plats eller via email info@rcoach.se och beskriv er situation.

 

 1. Företagsuppgifter

R coach AB org.nr 559281-1730 Adress: Norra Vägen 8, 302 32 Halmstad. Säte: Hallands län Bank-Giro: 5570-4589

 

 1. Personuppgifter och GDPR

Personuppgifter

Du ansvarar för att lämna sanna uppgifter om dig själv i samband med din anmälan, om du byter mejladress så ansvarar du själv för att också meddela R coach AB om detta. Genom att anmäla dig så samtycker du till att R coach AB kan använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig från R coach AB eller samarbetspartner. Personuppgifterna sprids ej vidare till tredje part och hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Integritet

Den enda som vet ditt fullständiga namn är din PT och allt du skriver och berättar för din PT stannar hos hen.

 

 1. Ansvarsfrihet skada

R coach AB ansvarar inte under några omständigheter för någon form av skada, direkt eller indirekt, orsakad av din träning, användande eller oförmågan att använda tjänsterna från R coach AB. Friskrivningarna i dessa allmänna villkor gäller om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Kosten och träningen som erbjuds via R coach AB är metoder som är vetenskapligt förankrade i forskning och erfarenhet. Fråga oss så berättar vi gärna om de evidensbaserade studier och empiriska fakta våra tjänster inspireras av.

 1. Åldersgräns

Du måste vara över 18 år för att träna med R coach AB pt-online, med målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvarig kan anmälas om du fyllt 16 år. Vid PT-tjänster som tillhandahålls i vår lokal i Halmstad gäller åldersgräns 12 år med målsmans medverkande/närvaro.

 

 1. Ångerrätt

Enligt distans – och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att inom 14 dagar ångra sig från bokningsdatumet och eventuell återbetalning betalas tillbaka inom 30 dagar. För att nyttja ångerrätten skickas ett mail till info@rcoach.se där du beskriver ditt ärende.

 

 1. Garanti, retur- och reklamationsrutiner

Vid reklamation som inte faller under ångerrätten kontaktas R coach AB via info@rcoach.se där du beskriver ditt ärende. R coach AB lämnar ej garanti på våra tjänster eller kostprogram, och ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador. R coach AB träningsprogram och kosttänk görs för att du som kund ska nå eller komma närmare dina uppsatta mål.

 1. Allt material på rcoach.se omfattas av upphovsrättslagen

Immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till rcoach.se innehas av R coach AB. Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av R coach AB. Våra tjänster för endast användas för privat bruk. Tjänster som erbjuds via R coach AB får inte användas på ett sätt som innebär att R coach AB drabbas av skada eller olägenhet. Du får inte bryta mot svensk lagstiftning och genom att köpa R coach AB tjänster förbinder du dig till att följa reglerna.

 1. Avtalsbrott

R coach AB har rätt att utan föregående meddelande avsluta avtalsperioden tidigare till följd av avtalsbrott, om kund bryter mot någon punkt i dessa allmänna villkor eller att R coach AB har skäl att anta att så är fallet.

 1. Force Majeure

Vid händelse där R coach AB eller våra partners stöter på sådant förhinder att de inte kan leverera eller genomföra åtagande – eller om sådan leveransplikt leder till orimlig arbetsinsats som ett resultat av strejk eller övriga omständigheter som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, brist på transportmedel, allmänt bristande varuförsörjning, begränsad tillgång på bränsle och el, samt vid brist på eller försening av leveranser från underleverantörer eller producenter till följd av ovan punkter, kan R coach AB inte hållas ansvarigt annat än i reklamationsärenden.

Nya priser!

från 1250kr/mån